เสียงธรรม พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

เสียงธรรม พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
 
1. พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ชุด เข็นกงล้อแห่งพระธรรมสู่ดินแดนที่ราบสูงแผ่น ๑

       
ลำดับ หัวข้อธรรม คลิกฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด

01

001อาณาจักรศรีโคตบูร 1
02 002อาณาจักรศรีโคตบูร 2
03 003เหลียวหลังของเก่า 1
04 004เหลียวหลังของเก่า 2
05 005แผ่นดินธรรม-ทอง 1
06 006แผ่นดินธรรม-ทอง 2
07 007เวสสันดร.เสียงอีสาน 1
08 008เวสสันดร.เสียงอีสาน 2
09 009เวสสันดร.เสียงอีสาน 3
10 010เวสสันดร.เสียงอีสาน 4
11 011เวสสันดร.เสียงอีสาน 5
12 012ทิศทางชนบท