เสียงธรรม พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

เสียงธรรม พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
 
1. พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ชุด เสขะปฏิปทา ปี ๔๗ แผ่นที่ 1


       
ลำดับ หัวข้อธรรม คลิกฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด

01

01.ปฐมนิเทศ
02 02.ปฐมนิเทศ
03 03.บูรณาการแห่งพรหมจรรย์
04 04.จรณะ 15
05 05.จรณะ 15
06 06.อานาปานสติ
07 07.อานาปานสติ
08 08.เทคนิคของการเจริญสมาธิ
09 09.เทคนิคของการเจริญสาธิ
10 10.ชีวิตนี้จิตเป็นผู้นำไป
11 11.ชีวิตนี้จิตเป็นผู้นำไป
12 12.การศึกษาเสขะธรรม
13 13.การศึกษาเสขะธรรม
14 14.คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรม
15 15.คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรม