เสียงธรรม พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

เสียงธรรม พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
 
1. งานปฎิบัตธรรมที่ขอนแก่นปี36

       
ลำดับ หัวข้อธรรม คลิกฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด

01

001.ฟ้าสนธยา 6 มี.ค.36-๒
02 002.ฟ้าสาง 7 มี.ค.36-๑
03 003.ฟ้าสาง 7 มี.ค.36-๒
04 004.ฟ้าสนธยา 7 มี.ค.36-๑
05 005.ฟ้าสนธยา 7 มี.ค.36-๒
06 006.ฟ้าสาง.8 มี.ค.36-๑
07 007.ฟ้าสาง.8 มี.ค.36-๒
08 008.ฟ้าสนธยา 8 มี.ค.36-๑
09 009.ฟ้าสนธยา 8 มี.ค.36-๒
10 010.ฟ้าสาง 9 มี.ค.36-๑
11 011.ฟ้าสาง 9 มี.ค.36-๒